Prohlášení o přístupnosti

 

Prohlášení o přístupnosti

 

Stránky splňují zásady přístupnosti uvedené v Pravidlech tvorby přístupných stránek, která jsou součástí prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb. ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 2008.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit validní značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak validní stylový předpis CSS 3
Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je tedy možné využít interní funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti písma, standartně je to klávesa CTRL + kolečko myši.


Prohlížení dokumentů v PDF a videa

 

Na serveru www.enttiva.cz jsou některé informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. K jejich prohlížení, je možné si zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader.

K prohlížení videí je možno zdarma stáhnou Adobe Flash Player.

 

Kontakt na správce webu

 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu správce serveru lukas.zach@advicesolutions.cz